Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Sistemi potkonstrukcije Tabaš

Svi sistemi potkonstrukcije Tabaš

-sloj termike ~ d=25cm do 30cm sa min. 2cm sloja za ventilaciju.
-moguće udaljenje lica kamena d=2cm i d=3cm do konstrukcije objekta je 40cm…

-sloj termike ~ d=20cm sa min. 2cm sloja za ventilaciju.
-fiksiranje anker nosača TN18 za betonski zid vrši se sa dva ankera
M10 ili M12 A4, koji su postavljeni na vertikalnom međusobnom odstojanju od 180mm
-mogućnost postavljanja i keramičkih ploča d=2cm

-sloj termike ~ d=15cm do 20cm sa min. 2cm sloja za ventilaciju.
-fiksiranje anker nosača TN18 za betonski zid vrši se sa dva ankera…

-sloj termike ~ d=12cm . 2cm sloja za ventilaciju.
-fiksiranje anker nosača TN15 za betonski zid vrši se sa dva ankera M10 ili M12 A4, …

-sloj termike ~ d=8cm do 10cm
-fiksiranje ankera nosača TAp za betonski zid vrši se sa dva ankera M10 A4, koji su postavljeni na vertikalnom…

-sloj termike ~ d=5cm.
-fiksiranje anker nosača TVp za betonski zid vrši se sa dva ankera M8 ili M10 A4, koji su postavljeni na vertikalnom međusobnom…

-sistem je predvidjen za enterijerska resenja i povrsine koje nemaju termoizolaciju.
-nema termike
-standardno udaljenje lica kamena…