Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

SISTEM TABAŠ N23.30.2 i N23.30.3

SISTEM TABAŠ N23.30.2 i N23.30.3

-sloj termike ~ d=20cm sa min. 2cm sloja za ventilaciju.
-fiksiranje anker nosača TN18 za betonski zid vrši se sa dva ankera
M10 ili M12 A4, koji su postavljeni na vertikalnom međusobnom odstojanju od 180mm
-mogućnost postavljanja i keramičkih ploča d=2cm.

Sistem N23.30.3

-standardno udaljenje lica kamena d=3cm do konstrukcije objekta je 281mm-326mm
-vertikala TV je sa dva zavrtnja M10 A2 , pričvršćena za nosač TN23p.
-horizontalni nosači TH1, TH2 i TH3 se fiksiraju sa jednim inox zavrtnjem M8 A2 za vertikalni profil TV
Ovaj sistem može da nosi ploče d=3cm, visine do 200cm (sa izmenom dimenzija zavrtnjeva i ankera)

Sistem N23.30.2

-standardno udaljenje lica kamena d=2cm do konstrukcije objekta je 273mm-318mm
-vertikala TV/2 je sa dva inox zavrtnja M8 ili M10 A2 , pričvršćena za nosač TN23p.
-horizontalni nosači TH1/2, TH2/2 i TH3/2 se fiksiraju sa jednim zavrtnjem M6 A2 za vertikalni profil TV/2
-visina kamenih ploča d=2cm je do 80cm.
-visina kamenih ploča d=3cm je do 60cm.
-zavisno od debljine kamena i visine ploča upotrebljavaju se odgovarajući vertikalni i horizontalni aluminijumski profili iz sistema potkonstrukcije TABAŠ (debljine zidova 3mm ili 4mm)
-vertikalni elementi TV i TV/2 su postavljeni na maksimalnom udaljenju od 1,0 m