Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Cena ventilisane kamene fasade

Cena ventilisane kamene fasade

Puno elemenata utiče na ukupnu cenu ventilisane kamene fasade.

 

Inače ove fasade, posle novih i kvalitetnih staklenih fasada, spadaju u odnosu na druge tipove fasada (keramičke, HPL, alubond i sl., itd) u skuplje, što im je praktično jedina “mana“ -ako tako može da se kaže, ali su i neuporedivo trajnije, složenije za pripremu i rad i montažu, same su fizički znatno teže od ostalih, rade se od prirodnih materijala, najtrajnije fasade -i bitno je da kamene ventilisane fasade nekoliko puta duže traju od drugih.
Kamen (mermer, granit, peščar, krečnjak itd,) još u samoj sirovini -bloku, na majdanu, ima ogromne razlike u ceni, što znači da pored “boje“, koja se najčešće bira i traži na početku , odmah povede računa i o visini budžeta kojim raspolažete.
Obrada kamena je uvek u mokrom postupku, i potrebni su dijamantski alati da bi se dobila tražena dimenzija. Različite finalne obrade lica kamena kao i ivica ploča zahtevaju dodatni trošak.
Transport je takođe bitna stavka, jer je ovaj materijal znatno teži od drugih koji se koriste na fasadama, i u finalnoj upotrebi je uglavnom “deblji“, odnosno debljina ploča je znatno veća u odnosu na druge materijale, osetljiviji za transport, tako da se i o tome treba posvetiti posebna pažnja.
Slog i raspored i debljina ploča utiču na cenu, jer je kamena fasada najčešće projektovana tako da se ne koriste optimalna rešenja: od sloga, dimenzija i rastura, itd.

U odnosu na druge tipove fasada, kamena fasada je najteža za montažu -ugradnju pre svega zbog same težina pojedinačnih kamenih ploča -pozicija kao i osetljivosti materijala na moguća oštećenja prilikom manipulacije. 

U slučaju ventilisane kamene fasade zahtev je i da je sama potkonstrukcija znatno jača i kvalitetnija od drugih, lakših završnih obloga.

Kada se sve navedeno uzme u obzir nije ni čudno što puno puta cena ventilisane kamene fasade (bez troškova termo izolacije -koja se posebno obračunava,  i bez troškova potrebne skele -koja takođe treba da se posebno obračunava) može da pređe i cenu od preko 200 €/m2 (naravno da ima i slučajeva kad je i niža cena od 200€/m2)

Potrebno je da se urade dobri opisi -predmer, da je što više različitih pozicija obuhvaćeno i navedeno, deo će biti obračunat u m2, a deo u m1, a moguće je da se pojave i neke pozicije koje je lakše obračunati po komadu.

Kvalitetan predmer je potreban i neophodan da i Investitor i Izvođač imaju realno stanje, i da niko ne bude oštećen ni ugrožen.

Podrazumeva se i da su količine precizno obračunate, odnosno da su kvalitetno dati opisi i kvantitativno prema projektu stvarno date količine.