Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Cena ventilisane kamene fasade

Cena ventilisane kamene fasade

Puno elemenata utiče na ukupnu cenu ventilisane kamene fasade.
Inače ove fasade, posle novih-savremenih i kvalitetnih staklenih fasada, spadaju u odnosu na druge tipove ventilisanih fasada (keramičke, HPL, alubond i sl., itd) u skuplje, što im je praktično jedina “mana“ -ako tako može da se kaže, ali su i neuporedivo trajnije, složenije za pripremu, rad i montažu, same su fizički znatno teže od ostalih, a praktično su jedine izrađene od prirodnih materijala.

To su definitivno najtrajnije fasade (uz minimalno održavanje bez problema i 100 godina) -i vrlo bitno je da kamene ventilisane fasade nekoliko puta duže traju od drugih.

Kamen (mermer, granit, peščar, krečnjak itd,) još u samoj sirovini -bloku, na majdanu, ima ogromne razlike u ceni, što znači da pored “boje“, koja se najčešće bira i traži na početku , odmah povede računa i o visini budžeta kojim se raspolaže.

Obrada kamena je uvek u mokrom postupku, (što nije slučaj kod većine drugih obloga – fasada) pa su potrebni dijamantski alati (zbog čvrstoće) da bi se dobila tražena dimenzija.

Različite finalne obrade lica kamena kao i ivica – kantova ploča zahtevaju dodatni trošak. Transport je takođe bitna stavka, jer je ovaj materijal znatno teži od drugih koji se koriste na fasadama, i u finalnoj upotrebi je uglavnom “deblji“, odnosno debljina ploča je znatno veća u odnosu na druge materijale, osetljiviji je za transport, tako da se i o tome treba posvetiti posebna pažnja.

Na ventilisanoj kamenoj fasadi se mogu koristiti i veće debljine ploča od standardnih 2 cm i 3 cm, kao i masivni elementi (debljina ploče zavisi od samog materijala kao i od dimenzija)

Slog i raspored i debljina ploča utiču na cenu, jer je kamena fasada najčešće projektovana tako da se ne koriste optimalna rešenja kao što je: slog, dimenzija, smanjenja rastura, itd.

U odnosu na druge tipove fasada, kamena fasada je najteža za montažu -ugradnju pre svega zbog same težina pojedinačnih kamenih ploča -pozicija kao i osetljivosti materijala na moguća oštećenja prilikom manipulacije, horizontalnog i vertikalnog transporta na objektu.

U slučaju ventilisane kamene fasade potreba je i da je sama potkonstrukcija znatno jača i kvalitetnija od drugih, lakših završnih obloga, pa tako proizilazi da se ne može koristiti isti tip nosača i profila za lakše i teže -tj. kamene ventilisane fasade.

 

Kada se sve navedeno uzme u obzir, nije ni čudno što puno puta cena ventilisane kamene fasade (bez troškova termo izolacije -koja se posebno obračunava,  i bez troškova potrebne skele -koja takođe treba da se posebno obračunava) može da pređe i cenu od preko 250 i 300 €/m2, bez vrednosti PDV-a.

Pre ugovaranja potrebno je što detaljniji uraditi, predmer sa opisima, da je što više različitih pozicija obuhvaćeno i navedeno (parktično sve), pa će deo biti obračunat u m2, a deo u m1, a moguće je da se pojave i neke pozicije koje je lakše obračunati po komadu.

Kvalitetan predmer je potreban i neophodan da i Investitor i Izvođač imaju realno stanje, i da niko ne bude oštećen ni ugrožen.

Podrazumeva se i da su količine precizno obračunate, odnosno da su kvalitetno dati opisi i kvantitativno prema projektu stvarno date količine.