Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Kamen

Tabaš d.o.o.

O granitu i mermeru

Kamen je deo stene i može da ima promenjene karakteristike u odnosu na stensku masu iz koje je izvađen
Stene se klasifikuju: po načinu postanka i po fizickom stanju:
Po postanku:
– Magmatske /graniti, granodioriti, tonaliti, dioriti, sijeniti, gabri, daciti, peridoiti, bazalti, dijabazi…./
– Sedimentne /breče, peščari, krečnjaci, dolomiti, travertini, bigar, mermerni oniks, tufovi…./
– Metamorfne /mermeri, argilošisti, škriljci, kvarciti/

Po fizickom stanju:
– Čvrste stene
– Vezane stene
– Nevezane stene

Petrografska svojstva stena su:
– mineralni sastav
– struktura
– tekstura
– ispucalost

GRANIT i MERMER

Kamen je uvek bio neizostavni materijal u građevinarstvu. Uprkos poteskoćama pri ekstrakciji, preradi i transportu postojanost, jedinstvenost i lepota ovog materijala je nezamenljiva.

Primena kamena (mermera i granita) u građevinarstvu

Za arhitektonsko građevinsku primenu najviše se koristi kamen koji ima mogucnost obrade tako da može da se i polira do visokog sjaja što najčešće daje osoben znak svakom kamenu, i koji je potom svojim nazivom definisan i jedinstven.
Radi lakše komercijalne upotrebe /a u svetu se komercijalno eksploatiše više hiljada različitog imena kamena / koriste se široko samo nazivi dve vrste kamena u koje tako ulaze i one koje to nisu.
To su granit i mermer.
Prikazani primeri granite i mermera su samo informativni.
Može da se desi da nekog od prikazanih materijala nema, jer je majdan u međuvremenu zatvoren, ili da je neki drugi razlog u pitanju.
Cene materijala se međusobno razlikuju i više od deset puta, a na cenu takođe utiča način obrade kamenih pozicija, dimenzije itd…
Pre bilo kog upita vezano za cenu izrade sa mermerom ili granitom potrebno je da se definiše sam kamen, količina i precizni opisi kamenorezačkih radova.
Na raspolaganju smo Projektantima I Investitorima kao I generalnim izvođačima radova za preporuke i konsultacije za kompletne kamenorezačke radove kod većih i zahtevnijih objekata