Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

SISTEM TABAŠ E.2 i E.3

SISTEM TABAŠ E.2 i E.3

-sistem je predvidjen za enterijerska resenja i povrsine koje nemaju termoizolaciju.
-nema termike
-standardno udaljenje lica kamena d=2cm, od konstrukcije objekta je do 40mm, a za kamen od d=3cm je do 50mm
-mogućnost postavljanja i keramičkih ploča d=2cm
-anker za vezu sa betonom je M6 ili M8 A4
-horizontallni nosači se fiksiraju direktno na zidnu površinu.
-sistem je projektovan za kamen debljine 2cm i 3cm. Za kamen debljine 3cm i visine veće od 60cm, treba da se koriste horizontalni profili oznake TH1, TH2, TH3, debljine zida 4mm