Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Najčešća pitanja-FAQ

Najčešća pitanja-FAQ

KOLIKO KOŠTA KAMIN?

Da bi Vam olakšali izbor vašeg budućeg kamina, ovde možete pogledati 4 grupe kamina sa okvirnim cenama. Svaki od priloženih kamina može, sa izmenom ložista i vrstom ili dimenzijama obloge , menjati i cenu.
Zato je važno da u dogovoru sa nama dođemo do kamina koji odgovara vasem budžetu.

Cenu kamina, prvenstveno, određuje izbor ložišta. Cene ložišta, sa dimenzijama, možete pogledati na našoj stranici . Nakon ložišta određuje se obloga kamina koja može biti od opeke, lima, drveta, ali najčesće je od kamena.
U razgovoru sa nama, lako ćete doći do željenog oblika i dizajna za vaš kamin.
Cene celokupnog kamina se kreću od 1200 evra do par hiljada evra za zahtevnije kamine. Cene koje su date su okvirne i zavise od, kao što smo već rekli vrste ložišta ( gde cena varira od 430 eura pa do par hiljada) , količine i kompleksnosti materijala utrošenog za oblogu kamina.
Po dobijanju avansa započinjemo razradu konačnog projekta, a sve u dogovoru sa vama ili razrađujemo projekat, skicu vaseg arhitekte. Poželjno je imati projekat ili bar ideju o tome kakav kamin želite u svom prostoru.
Da bi ste imali okvirnu sliku o tome koli bi vas koštao kamin možete pogledati neke od naših realizovanih kamina sa cenama. Svaki od kamina koji je prikazan, nije tipski i može se menjati, a time i njegova cena.

KADA JE VREME ZA REALIZACIJU KAMINA?

Ukoliko tek gradite vas stambeni ili poslovni prostor, pravi trenutak za pravljenje kamina jeste kada je pod pripremljen za postavljanje podne obloge , a zidovi i plafon za molerske radove.
U koliko zelite realizovati kamin u prostoru koji je vec gotov, useljen, naš tim će sa posebnom pažnjom i zaštitom ostatka dela prostorije, uraditi kamin.

KAKAV MI DIMNJAK TREBA?

Dimnjak je elemnt koji se još u fazi projektovanja dimenzioniše prema budućoj upotrebi. Svaki kamin mora imati svoj dimnjak. Moguće je realizovati i više kamina na jednoj dimnoj vertikali, ali se u tom slučaju moraju koristiti dimnjaci sa glavnim i sabirnim kanalom. Dimenzionisanje dimnjaka zavisi od vrste ložišta (otvorena ložišta zahtevaju veće prečnike), kao i visine dimnjaka (sprata na kome ce se kamin nalaziti). Pri dimenzionisanju ložišta vodi se računa da se postigne nesmetano strujanje „cug“ kamina, zato je važno da se dimna vertikala postavi bez skretanja (idealno vertikalno). Takođe je bitan materijal od koga je dimnjak napravljen, kao i postizanje protivpozarnih uslova. Dimnjak mora biti prilagodjen kapacitetu ložišta, poželjno je da je prečnika bar ∅ 200 (200 mm) , dok je za neka ložišta moguće i manje. Završetak dimne vertikale je dimnjačka kapa, koja ima ulogu da pri većem naletu vetra ne vraća dim nazad u kanal.

DA LI JE BOLJE PRAVITI OTVORENO ILI ZATVORENO LOŽIŠTE?

Zatvoreno ložište ima dosta prednosti u odnosu na otvoreno.
Prvenstveno tu je bezbednost. Otvorena vatra u kući ili stanu zahteva dodatnu opreznost dok kamin radi (pogotovu u blizini dece) , dok zatvoreno ložište koje ima vatrostalno staklo ne dozvoljava , pri sagorevanju ogreva, izlaženje žara i drugih zapaljivih delova.
Ekonomičnost, otvorena ložišta pri sagorevanju ogreva imaju iskorišćenost samo 20%, a novijom tehnologijom proizvođača zatvorenih ložišta dolazimo do iskorišćenosti do cak 75%.
Zatvoreno ložište možda košta više od otvorenog, ali izborom zatvorenog ložišta ćete trošiti znatno manje goriva!
Zatvorena ložišta su bolja za održavanje , pepeo se lakše može očistiti. Takođe, iz zatvorenog ložišta teže izlaze mirisi.

Prostorija u kojoj se kamin nalazi, mora imati prirodno provetravanje , u koliko se radi o ukopanim ili poluukopanim prostorijama, neophodna je veštačka ventilacija.
Pri projektovanju neophodno je znati kolika je kvadratura/kubatura prostorije u kojoj se nalazi kamin.

Grupa I-cena od 1.200 do 1.400 €

Grupa II-cena od 1.400 do 1.800 €

Grupa III-cena od 1.800 do 3.000 €

Grupa IV-cena od 3.000 € i više