Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Realizacija kamina po fazama

Realizacija kamina po fazama

Faza - 1

Postavljanje postolja

Faza - 2

Položaj ložišta

Faza - 3

Postavljanje
rama oko ložišta

Faza - 4

Povezivanje ložišta na
dimnu vertikalu.
Postavljanje drvene grede

Faza - 5

Postavljanje maske
od gipsa

Faza - 6

Prva vatra u kaminu