Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

Fasadna potkonstrukcija

VENTILISANE KAMENE FASADE
opis  pozicije i način ugradnje

U ovom tekstu nećemo opisivati brojne prednosti (i leti i zimi) ventilisanih fasada u odnosu na klasične, kao i navoditi različite materijale koji se koriste u te svrhe, već dati osnovne parametre koje treba zadovoljiti u slučaju ventilisanih kamenih fasada. Ventilisane kamene fasade su uglavnom najteže za rad, izvodjenje, najtrajnije su i spadaju u skuplje fasade. To su retke fasadne površine koje su najčešće od prirodnih materijala.

U sistemu ventilisanih fasada kao savremenog načina rešavanje spoljnih vertikalnih površina objekta, posebno mesto zauzimaju rešenja ventilisanih kamenih fasada jer imaju niz specifičnosti u odnosu na druge materijale sa kojima su obložene fasadne površine.