Srbija
Srbija
Italija
+381 11 227 0 554 Pon - Pet 09:00 - 17:00 Trajka Rajkovića 3 11070 Novi Beograd, Srbija
+39 348 62 68 407

PROJEKTOVANJE

Na početku izrade svakog projekta, naši projektanti mogu Vam pružiti pomoć pri odabiru sistema za Vašu fasadu. Na raspolaganju smo da odgovorimo na specifične potrebe svakog klijenta, dajemo konsultacije o tipu materijala i vrstama obrade.Takođe, postoji veliki broj naših tipskih detalja, koji Vam u fazi izrade idejnog projekta mogu pomoći.
Faza definisanja sistema potkonstrukcije je faza u kojoj, uzevši u obzir podatke o: vrsti konstrukcije objekta na kojoj se fiksira fasada, udaljenja lica fasadne obloge od same konstrukcije objekta, veličina i vrsta ploča fasadne obloge, težina ploča, klimatski uslovi, kao i stepen zemljotresne zone u kojoj se nalazi objekat, možemo definisati i odabrati sistem potkonstrukcije. Izrada statičkog proračuna za svaki veći objekat je obavezna, prvenstveno radi sigurnosti samog objekta. Svaki statički proračun sadrži izradu detaljnog proračuna koji definiše i dimenzioniše sve nosive elemente fasade, uzimajući u obzir lokalne uslove (seizmička zona, brzina vetra, temperaturne promene i dr.) Izrada grafičkih priloga, koji sadrže sve karakteristične detalje, kao i celokupan plan montaže. Plan montaže služi za tačno definisanje svih pozicija i površina koje se oblažu ventilisanom kamenom fasadom. U ovoj fazi je moguće uraditi sve novonastale izmene, a pre montaže, koje su prateći deo izvodjenja svakog objekta. Pri izradi karakterističnih detalja, moguće je i potrebno je uklopiti i ostale pozicije na objektu sa pozicijom fasade.
Izrada dokumentacije za naručivanje fasadne obloge.
U ovoj fazi tačnim merenjem utvrdjuju se krajnje dimenzije fasadne obloge -pojedinačnih ploča, kao i izrada dokumentacije koja služi za sečenje i obradu fasadne obloge -krojne liste. Naši projektanti mogu izraditi i „Method Statement – installation guide“ ili „metod rada i realizacije“, a koji služi za lakše praćenje i realizaciju objekta, kako od strane investitora, tako i stručne nadzorne službe.